CURSO SUELO PELVICO/ ZORU PELBIKOKO KURTSOA

Te presentamos el nuevo servicio disponible en fisioterapia Eguzki.

Se trata de un curso de diez sesiones grupales encaminadas a la rehabilitación del suelo pélvico. El curso incluye una valoración previa y una valoración posterior a las clases con nuestra fisioterapeuta especialista en uroginecologia https://fisioeguzki.com/fisioterapia-uroginecologica#top La valoración previa nos permitirá:

  • Valorar el estado general del suelo pélvico y conocer si realmente es aconsejable apuntarse al curso (hay patologías y estados funcionales del suelo pélvico que impiden realizar un trabajo grupal).
  • Adaptar las clases grupales a cada paciente (según su estado funcional y objetivo de la rehabilitación).


En la valoración final se objetivarán los cambios producidos tras el curso y se indicará el camino a seguir para continuar con el cuidado de una parte del cuerpo tan importante y olvidada como el suelo pélvico.


Eguzki fisioterapian dugun zerbitzu berria aurkezten dizugu. Zoru pelbikoko errekuperaketara bideratutako taldekako 10 saio izango dira. Ikastaroak, ikastaro aurreko eta osteko balorazio bana barne hartzen ditu, uroginekologian espezializatua dagoen gure fisioterapeutarekin (https://fisioeguzki.com/fisioterapia-uroginecologica#top).
Ikastaro aurreko balorazioak honetan lagunduko digu:

  • Zoru pelbikoaren balorazio orokor bat egitea eta jakin, ea benetan aholkagarria den ikastaroa egitea edo ez (zenbait patologiek eta zoru pelbikoko egoera funtzionalek taldekako lana egitea galarazten baitute).
  • Taldekako klaseak paziente bakoitzari egokitu (bere egoera funtzionalaren eta errehabilitazio helburuaren arabera).

Ikastaro osteko balorazioan, ikastaro ostean eman diren aldaketak objektibatuko dira. Eta gorputzaren parte oso garrantzitsua eta ahaztua dagoen zoru pelbikoaren zaintzan jarraitzeko pautak emango dira.

 

Arkaitz Zubieta Aguirre

Atención al paciente

Blanca González Mariscal de Gante

Fisioterapeuta colegiado nº4022

Teresa Fornies García

Fisioterapeuta colegiado nº1266

Markel Etxebarria Martín

Fisioterapeuta colegiado nº2303

Hirune Tapia Alonso

Fisioterapeuta colegiada nº1799

Eleder Gaztelurrutia Molero

Fisioterapeuta colegiado nº79

Sonia Boisa Castelao

Fisioterapeuta colegiado nº3

Javier Gómez Martín

Fisioterapeuta colegiado nº97